TFA CZECHToughest Firefighter Alive | Česká republika

Železný hasič Jesenicka 2016 - TFA Mikulovice

datum akce 30.7.2016, před 8 roky | vytvořeno: 28.6.2016, před 8 roky

Soutěž je určena jen pro zdravotně a fyzicky způsobilé členy Sborů dobrovolných hasičů, členy Sborů dobrovolných hasičů podniků, příslušníky Hasičských záchranných sborů a zaměstnance Hasičských záchranných sborů podniků.

Datum soutěže:  30. 7. 2016

Místo konání:   Areál hasičské zbrojnice SDH Mikulovice

Předpokládaný časový harmonogram soutěže: 

  • 8:30-9:00 Prezentace soutěžících
  • 9:00-9:15 Nástup a seznámení se s tratí
  • 9:30 Zahájení soutěže a start prvního soutěžícího
  • Vyhlášení výsledků a předání cen do 30 minut po skončení

Pořadatel:   SDH Mikulovice

Hlavní rozhodčí:  Hinšt Milan st.

Rozhodčí disciplín:  Hinšt Milan ml.

Startovné:      100Kč

 za jednoho soutěžícího v jedné kategorii, startovné se platí při prezentaci

Kategorie  

  • I  „OPEN“ - Soutěžící startují v plné výstroji s užitím dýchacího přístroje, soutěžící je povinen si dovézt vlastní DP, u soutěžících v této kategorii je nutné dovršení věku 18-ti let a v přihlášce potvrzení od vysílající organizace že je účastník platným nositelem DP. Soutěžící z kategorie I mohou dále soutěžit v kategorii II případně III.
  • II, III-ženy  - Soutěžící startují v plné výstroji, kde DP bude použit jen jako zátěž bez masky, této kategorie se mohou účastnit soutěžící, kteří minimálně v den soutěže dovrší věku 15-ti let, ale je nutný souhlas zákonného zástupce (obou rodičů) pokud je soutěžící mladší 18-ti let věku. 

Speciální přihláška na webu!

Přihlášení zaslat nejpozději do 24. 7. 2016 OMEZENÝ POČET SOUTĚŽICÍCH !!!

Přihlášení zasílat na e-mail: tfamikulovice@seznam.cz lze se také přihlásit a na  www.tfamikulovice.webnode.cz nebo na tel.: 721 786 932