TFA CZECHToughest Firefighter Alive | Česká republika

Čas pod pět minut stačil Lukáši Novákovi ke zdolání všech čtyř disciplín nejnáročnějších hasičských závodů

vytvořeno: 23.4.2016, před 8 roky

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje územní odbor Ústí nad Orlicí pořádal pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického již devátý ročník soutěže v náročných disciplínách TFA. Na Ohnivou rozhlednu na Andrlově Chlumu v Ústí nad Orlicí se v sobotu 23. dubna 2016 sjelo 72 nejtvrdších hasičů z celé České republiky. Nechyběl několikanásobný Mistr světa, Evropy a Mistr České republiky Lukáš Novák. Počasí závodníkům přálo. Závodníky přijeli povzbudit plk. Aleš Černohorský, náměstek ředitele HZS Pardubického kraje, starosta města Ústí nad Orlicí Petr Hájek, senátor Petr Šilar i starosta Krajského sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Josef Bidmon. Soutěž byla dle platných pravidel pro soutěže v TFA a zařazena byla do Českého poháru TFA. Pro členy SDH byla krajskou nominační soutěží. Trať byla vždy postavena pro jednoho soutěžícího. Na splnění disciplín (od startu do překonání bariéry) byl stanoven časový limit 4 minuty. Závodníkovi, který do této doby nepřekonal bariéru, byl pokus hlavním rozhodčím ukončen.

Po startu soutěžící prováděl následující disciplíny v tomto pořadí:

Průběh 1. úseku - od startovní čáry soutěžící běžel na stanovenou vzdálenost
k přistavené přenosné stříkačce, k ní na výstupy připojil dvě hadicová vedení půlspojkami B, uchopil obě hadicová vedení za proudnice a poté celé vedení rozvinul na 60 m, kde proudnice odložil na metu. Poté se přesunul po trati a smotal dvě hadice B, položené rovnoběžně vedle sebe, každou zvlášť do kotouče půlspojkou dovnitř a uložil je do boxu tak, aby z něj žádnou částí nepřečnívaly přes půdorys, a potom doběhl do cíle úseku.

Průběh 2. úseku – od startovní čáry úseku soutěžící doběhl k hammer boxu, uchopil obouruční palici a provedl 80 úderů do jeho konstrukce (střídavě nahoru a dolů), poté palici odložil na určené místo na zem, běžel k tunelu, uchopil 20 kg závaží a pronesl ho tunelem, oběhl kužel 5 m vzdálený od konce tunelu a stejnou trasou vrátil závaží zpět na místo, doběhl k figuríně, uchopil ji a přemístil koridorem do stanovené vzdálenosti (30 m) a kolem kuželu zpět a položil ji na stanovené místo, běžel k 3 m bariéře, překonal ji a doběhl do cíle úseku.

Průběh 3. úseku - po startu soutěžící postupně dopravil 4 ks žebříků spojených po 2 ks k lešení, o které je opřel, připnul se karabinou k jistícímu zařízení, vystoupal po pevném žebříku do určeného nadzemního podlaží, pomocí lana vytáhl a odložil břemeno na plošinu lešení a sestoupil zpět na zem a odepl se od jistícího zařízení. Běžel k hydrantovému nástavci a připojil k němu proudnici. Poté pokračoval do cíle úseku.

Průběh 4. úseku - soutěžící od startu úseku vystoupal po schodech na plošinu rozhledny (183 schodů, cca 12. NP) kde se nacházel cíl.

Výsledky jsou uvedeny níže.

Vendula Horáková, tisková mluvčí