TFA CZECHToughest Firefighter Alive | Česká republika

Osmý ročník mistrovství České republiky v disciplínách TFA v Ústí nad Labem

vytvořeno: 30.9.2017, před 7 roky

Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR a Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje ve spolupráci se Sportovním klubem hasičů Ústeckého kraje uspořádaly 27. září 2017 v Ústí nad Labem mistrovství České republiky v disciplínách TFA. Mistrovství proběhlo v obchodním centru Forum. 

Mistrovství se zúčastnilo celkem 77 závodníků, šlo o příslušníky krajských hasičských sborů ČR a Asociace hasiských sborů podniku.

V soutěži družstev se na prvním místě umístilo družstvo HZS Jihočeského kraje, druhé bylo družstvo HZS Olomouckého kraje a třetí družstvo HZS Moravskoslezského kraje.

V soutěži jedntolivců v kategorii A (18 – 34 let) zvítězil Michal Brousil z HZS Jihočeského kraje, druhý byl Petr Moleš z HZS Jihomoravského kraje a třetí Jaroslav Hanzel z HZS Moravskoslezského kraje.
V kategorii B (35 – 44 let) zvítězil Roman Viej z HZS Moravskoslezského kraje, druhý byl Petr Svatek z HZS Kraje Vysočina, a třetí David Kubiš z HZS Jihočeského kraje.
V kategorii C (45 a více let) zvítězil Daniel Kouřil z HZS podniku, druhý byl Josef Frýdl a třetí Petr Jindra.

Mistrovství se zúčastnilo vždy jedno soutěžní družstvo z každého kraje. Kraj mohl vyslat maximálně 6 závodníků, z toho 2 závodníci mohli soutěžit jen v kategorii jednotlivců. Družstvo tvořili čtyři závodníci. Dále pak jedno družstvo HZS podniku nominované Asociací velitelů HZS podniků, které pořadatel pozval.

Kategorie A.jpgSoutěžilo se v disciplínách:
běh s požárními hadicemi,
sbalení dvou hadic B,
hammer box,
tunel,
figurína,
bariéra,
žebříky,
monitor,
výběh po schodišti.

Na prostranství před obchodním centrem Forum byly postaveny vždy dvě stejné tratě. Soutěžící závodili paralelně ve dvojicích. Závodníci měli povinnost stát na startu nejméně pět minut před plánovaným časem.
Výstroj a výzbroj tvořil zásahový oblek, přilba, zásahová obuv, rukavice, a dýchací přístroj jako zátěž.
Trať byla podle platných pravidel disciplín TFA rozdělena na čtyři úseky. Závodníci v nich plnili jednotlivé disciplíny v daném pořadí. Každý úsek měl své rozhodčí, kteří měřili čas a dbali na správné provedení disciplín.
Kategorie B.jpgVýsledným časem byl součet časů jednotlivých úseků. Mezi jednotlivými úseky měl soutěžící čas na krátký odpočinek a přesun.
Na prvním úseku závodník uchopil dvě hadicová vedení, která jedním koncem napojil na čerpadlo a druhým roztáhl na délku 80 metrů.
Poté měl připraveny další dvě rovnoběžně natažené hadice B, které musel smotat a uložit do připraveného boxu tak, aby nepřečnívaly.
Na druhém úseku čekal na závodníky určený počet úderů palicí v tzv. hammerboxu, poté pronesení těžkého kanystru jako závaží tunelem v obou směrech.
Po splnění těchto úkolů závodník přemísťoval 80 kilogramů těžkou figurínu připraveným koridorem tam a zpět. Druhý úsek pak ukončil překonáním třímetrové bariéry.
Na třetím úseku soutěžící nejprve přenesli čtyři kusy nastavovacích žebříků k lešení. Opřeli je a vystoupali na lešení, odkud na laně vytáhli závaží (do kotouče smotaná hadice). Třetí úsek závodník ukončil napojením proudnice na čerpadlo.
Čtvrtým úsekem byl výstup do pátého patra (na střechu) obchodního centra Forum se stanoveným rozběhem z podzemních garáží.

Kategorie C.jpgSoutěž TFA - Toughest Firefighter Alive – Nejtvrdší hasič přežije je tradičně velmi náročná především na fyzickou připravenost, ale i na psychiku hasičů. Jedná se pravděpodobně o vůbec nejtěžší hasičskou soutěž, která se svými podmínkami přibližuje práci hasiče při zásahu.