TFA CZECHToughest Firefighter Alive | Česká republika

Ohnivá rozhledna již po desáté přivítá nejtvrdší hasiče naší republiky

datum akce 29.4.2017, před 7 roky | vytvořeno: 19.4.2017, před 7 roky

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje územní odbor Ústí nad Orlicí pořádá pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického již desátý ročník soutěže v náročných disciplínách TFA. Na Ohnivou rozhlednu na Andrlově Chlumu v Ústí nad Orlicí se v sobotu 29. dubna 2017 v 9 hodin sjedou největší borci z řad hasičů z celé České republiky. Soutěž bude probíhat dle platných pravidel pro soutěže v TFA. Pro členy SDH je krajskou nominační soutěží. Trať je postavena pro jednoho soutěžícího. Na splnění disciplín (od startu do překonání bariéry) je stanoven časový limit 4 minuty. Závodníkovi, který do této doby nepřekoná bariéru, bude pokus hlavním rozhodčím ukončen.

Po startu soutěžící provádí následující disciplíny v tomto pořadí:

 – na startovní čáře soutěžící uchopí obě hadicová vedení za proudnice a poté celé vedení rozvine na 55 m, kde proudnice odloží na metu, smotá dvě hadice B, položené rovnoběžně vedle sebe, každou zvlášť do kotouče půlspojkou dovnitř a uloží je do boxu tak, aby z něj žádnou částí nepřečnívaly přes půdorys, doběhne k hammer boxu, uchopí obouruční palici a provede 80 úderů do jeho konstrukce (střídavě nahoru a dolů), poté palici odloží na určené místo, běží k tunelu, uchopí 20 kg závaží a pronese ho tunelem, oběhne kužel 5 m vzdálený od konce tunelu a stejnou trasou vrátí závaží zpět na místo, doběhne k figuríně, uchopí ji a přemístí koridorem do stanovené vzdálenosti (30 m) a kolem kuželu zpět a položí ji na stanovené místo, běží k 2 m bariéře, překoná ji a pokračuje výstupem po schodech
na plošinu rozhledny (183 schodů, cca 12. NP) kde se nachází cíl.


Přijďte povzbudit nejsilnější hasiče i Vy!


Vendula Horáková, tisková mluvčí